Patronite jako narzędzie do wspierania twórców – doświadczenia Joli Szymańskiej

22 listopada 2020