Karty podarunkowe to – obok płatności przelewem, kartą płatniczą, BLIK-iem i zakupów na raty  –  jedna z najpopularniejszych form płatności za towary i usługi, także te nabywane online. Są nie tylko alternatywnym sposobem zapłaty, ale także świetnym prezentem na urodziny, Święta i inne okazje. Rosnące zainteresowanie klientów kartami podarunkowymi powoduje, że coraz więcej przedsiębiorców wprowadza je do swoich sklepów – nie wszyscy jednak wiedzą, jak opisać je
w regulaminie sklepu, by nie zaszkodzić swojej działalności.

Czym jest karta podarunkowa?

Niezależnie od tego, czy karta podarunkowa ma postać papierowej ulotki, plastikowej karty czy grafiki przesłanej drogą internetową, sens pozostaje ten sam – osoba, która ją ma, może dokonać zakupu usługi lub towaru w prowadzonym przez Ciebie sklepie. Karta podarunkowa nie jest jednak w świetle prawa instrumentem płatniczym – prawodawca nie ujął jej literalnie w art. 2 ustawy o instrumentach płatniczych, a to oznacza, że to na e-sprzedawcy ciąży obowiązek określenia dokładnych zasad korzystania z kart podarunkowych w jego sklepie.

Co powinien zawierać regulamin korzystania z karty podarunkowej?

Jeżeli w Twoim sklepie płatności kartą podarunkową są jednostkowe, wystarczy że umieścisz zapisy dotyczące korzystania z karty w ogólnym regulaminie sprzedaży. Jeśli zaś klienci często korzystają z tej opcji zapłaty za zamówiony towar lub usługę – warto zdecydować się na umieszczenie na stronie dedykowanego regulaminu korzystania z karty podarunkowej.

 

Regulamin, jako wzorzec umowny, musi zawierać określone elementy. W przypadku kart podarunkowych będą to punkty dotyczące:

  • rodzajów towarów i usług, za które można zapłacić kartą podarunkową – klient musi wiedzieć, czy wprowadzasz jakieś ograniczenia,czy z karty może korzystać swobodnie,
  • rodzaju karty – karta podarunkowa może być imienna (to oznacza, że skorzysta z niej tylko osoba, której nazwisko znajduje się na karcie) lub na okaziciela (każdy, kto będzie miał kartę, może użyć jej do zapłaty za towar czy usługę),
  • wartości karty,
  • możliwości wejścia w posiadanie karty – musisz określić, kiedy i jak można nabyć kartę – czy można zrobić to tylko online, czy też w punkcie stacjonarnym,
  • sposobu dostarczenia karty,
  • reklamacji – na przykład w przypadku wady karty, która uniemożliwia korzystanie z niej.

 

Oprócz szczegółów technicznych regulamin powinien też określać, co dzieje się w sytuacji, gdy karta podarunkowa jest o wartości niższej i wyższej niż kupowany towar czy usługa. Rolą sprzedawcy – wydawcy karty – jest wskazanie, czy klient może dopłacić różnicę w cenie lub wykorzystać kartę więcej niż raz, do „zużycia” całej kwoty, na którą karta podarunkowa opiewa.

 

Dlaczego określenie daty ważności karty jest istotne?

Niezwykle ważne jest także określenie daty ważności karty oraz tego, co dzieje się z niewykorzystanymi pieniędzmi po wygaśnięciu karty podarunkowej. Wydawać by się mogło, że naturalne jest, że niewykorzystana kwota przepada – nic bardziej mylnego!

Latem tego roku przed sądem pierwszej instancji w Słupsku rozpatrywana była sprawa konsumenta przeciwko Empikowi. Konsument nabył kartę o wartości 100 zł w 2016 roku, zagubił kartę i w 2018 roku, po roku od końca daty ważności karty, poprosił o zwrot niewykorzystanej kwoty. Sieć Empik odmówiła, utrzymując, że karta straciła ważność, a w związku z brakiem regulacji prawnych dotyczących kart podarunkowych, to wydawca sam określa ich ważność. Przedstawiciel sklepu utrzymywał, że skoro w czasie ważności karty nie można żądać wymiany jej na gotówkę lub zwrotu niewykorzystanej kwoty, prawo to nie przysługuje także po upływie okresu ważności.

Sąd rozpatrujący tę sprawę uznał, że w tej sytuacji między konsumentem a sprzedawcą zachodzi silna dysproporcja – po wydaniu karty sprzedawca nadal ma w sklepie towar (lub może wykonać usługę) oraz pobrane za kartę pieniądze, a także pewność, że konsument skorzysta z jego usług, gdy będzie chciał wykorzystać kartę podarunkową. W tym samym czasie klient nie ma pieniędzy, towaru lub zrealizowanej usługi, nie może skorzystać z usług konkurencji, a do tego jest przymuszony do wykorzystania karty podarunkowej (czyli zakupienia towaru lub usługi) w określonym czasie.

W pierwszej instancji uznano więc, że konsument doznał szkody o wartości 100 zł ze względu na sprzeczność postępowania sprzedawcy z dobrymi obyczajami oraz naruszenie interesów konsumenta. Sprawa nie znalazła jeszcze swojego ostatecznego rozstrzygnięcia w drugiej instancji, ale biorąc pod uwagę ogólny kierunek, w którym zmierza orzecznictwo – ochronę i wzmacnianie pozycji konsumenta – można spodziewać się, że podobne sprawy częściej będą trafiały na wokandę.

Wniosek płynący z tej sytuacji dla każdego sprzedawcy? Dbaj o właściwe zapisy w regulaminach! Pamiętaj, że regulamin, który uniemożliwia zwrot gotówki po upływie terminu ważności karty podarunkowej może w niektórych okolicznościach spełniać warunki klauzuli niedozwolonej.

 

Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące kart podarunkowych lub innych zapisów w regulaminach sklepów internetowych, skontaktuj się ze mną. Informację, jak to zrobić, znajdziesz w zakładce Kontakt! Możesz również zadbać o właściwe dokumenty sprzedażowe dla Twojej firmy, kupując VIDEOWZORY – to pakiet gwarantujący Ci bezpieczeństwo w działaniach w sieci.