Utwór zależny a utwór inspirowany. Czy do wydania streszczenia książki potrzebna jest zgoda jej autora?

11 lutego 2022